Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Số hiệu văn bản
2172/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About