Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch liên ngành Tổ chức triển khai Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
168/KHLN-TT&TT-GD&ĐT-ĐTNCSHCM-BLS-HVHNT-BĐT
Ngày ban hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Văn bản Chính quyền

About