Skip to main content
Trích yếu Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp với Sở Giáo dục và đào tạo về chuyển đổi số ngành giáo dục
Số hiệu văn bản
1836/TB-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Tỉnh

About