Skip to main content
Trích yếu Thông báo kết luận họp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp xem xét triển khai xây dựng và phát triển hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
1861/STTTT-CNTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Xã hội số
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Tỉnh

About