Skip to main content
Trích yếu Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 17/9/2021
Số hiệu văn bản
667/BC-SYT
Ngày ban hành
Loại văn bản
Báo cáo
Văn bản của
Văn bản Ban chỉ đạo

About