Skip to main content
Trích yếu Báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnhLạng Sơn ngày 19/9/2021
Số hiệu văn bản
669/BC-SYT
Ngày ban hành
Loại văn bản
Báo cáo
Văn bản của
Văn bản Ban chỉ đạo

About