Skip to main content
Trích yếu Báo cáo công tác phòng,chống dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 20/9/2021
Số hiệu văn bản
671/BC-SYT
Ngày ban hành
Loại văn bản
Báo cáo
Văn bản của
Văn bản Ban chỉ đạo

About