Skip to main content
Trích yếu Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số hiệu văn bản
49-NQ/TU
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Chính quyền số
Loại văn bản
Nghị quyết
Văn bản của
Tỉnh

About