Skip to main content
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
1941/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Cửa khẩu số
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh

About