Skip to main content
Trích yếu Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm BTS); về triển khai, cung cấp dịch vụ chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Viettel Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
2049/KL-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Văn bản khác
Văn bản của
Tỉnh

About