Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số hiệu văn bản
226/KH-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Chính quyền số
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Tỉnh

About