Skip to main content

Lịch công tác lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tuần từ 06/12 đến 12/12/2021

 

Ngày, tháng, năm

Nguyễn Khắc Lịch,

Giám đốc Sở

Phương Thị Hương Lan

Phó Giám đốc Sở

Lê Hải Yến,

Phó Giám đốc Sở

Thứ hai 6/12/2021      
Thứ ba 7/12/2021      
Thứ tư 8/12/2021      
Thứ năm 9/12/2021      
Thứ sáu 10/12/2021      
Thứ bảy 11/12/2021      
Chủ nhật 12/12/2021      

 

 

 

About