Skip to main content
Trích yếu Đề nghị hỗ trợ tuyên truyền động xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu văn bản
71/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About