Skip to main content
Trích yếu Thông báo Về việc tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu văn bản
65/TB-TTQLCK
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Cửa khẩu số
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Tỉnh

About