Skip to main content
Trích yếu Kết luận thanh tra việc quản lý, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đối với Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng số lượng lớn thuê bao địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số hiệu văn bản
176/KL-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Văn bản khác
Văn bản của
Tỉnh

About