Skip to main content
Trích yếu Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến
Số hiệu văn bản
157/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Chính quyền số
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Trung ương

About