Skip to main content
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
91/TB-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Cửa khẩu số
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Tỉnh

About