Skip to main content
Trích yếu Quyết định Thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh
Số hiệu văn bản
300/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Cửa khẩu số
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh

About