Skip to main content
Trích yếu Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
Số hiệu văn bản
350/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Kinh tế số
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Trung ương

About