Skip to main content
Trích yếu Cung cấp thông tin tài liệu tuyên truyền triển khai Hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
Số hiệu văn bản
633/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About