Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam
Số hiệu văn bản
646/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About