Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: phòng, chống sốt xuất huyết; Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Số hiệu văn bản
834/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About