Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
Số hiệu văn bản
858/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About