Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số hiệu văn bản
969/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About