Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sịnh học năm 2022; Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022
Số hiệu văn bản
1000/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About