Skip to main content
Trích yếu TT: Công tác đảm bảo trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025; CT số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Số hiệu văn bản
1015/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About