Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền Kế hoạch "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2022
Số hiệu văn bản
1085/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About