Skip to main content
Trích yếu Tăng cường tuyên truyền và bảo đảm thông tin liên lạc Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022
Số hiệu văn bản
1111/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About