Skip to main content
Trích yếu Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 10/6/2022
Số hiệu văn bản
356/BC-SYT
Ngày ban hành
Loại văn bản
Báo cáo
Văn bản của
Văn bản Ban chỉ đạo

About