Skip to main content
Trích yếu TT: Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Số hiệu văn bản
590/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About