Skip to main content
Trích yếu TT: triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và điều trị những trường hợp nhiễm vi-rút SARS-CoV-2; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số hiệu văn bản
609/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About