Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tài liệu hướng dẫn quản trị Trang thông tin điện tử Download
Tài liệu hướng dẫn sử dụng và quản trị Văn phòng điện tử Eoffice
Download

 

            * Để sử dụng được tài liệu quản trị Trang thông tin điện tử, đề nghị liên hệ phòng Kỹ thuật, Công nghệ và Dịch vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Điện thoại 025.818.657 - 0912.210.111.