Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

          Ngày 08/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 563/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

          Nội dung công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị:

          Chỉ đạo, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền các cấp ở địa phương tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao cảnh giác và tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các tà đạo, đạo lạ, tổ chức Thanh hải Vô thượng sư, Pháp luân công và hoạt động của các giáo phái Tin lành cực đoan như: "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ", "Ân điển cứu rỗi", "Con đường ân huệ", "Tân thiên địa"…

          Xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi: tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan và hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

          Đồng thời, cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó. Trường hợp nghi ngờ, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương thẩm định, đề xuất nhằm đảm bảo vừa huy động được các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng chống dịch vừa tránh sự lợi dụng của "tà giáo".

          Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị ngay sau khi hết dịch bệnh COVID-19, sớm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tư gia nhằm biến nhà riêng thành nơi thờ tự./.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông