Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hành vi lợi dụng mạng xã hội sẽ bị xử phạt 10 – 20 triệu đồng từ ngày 15/4/2020

          Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử” có hiệu lực từ ngày 15/4/2020 và thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

          Nghị định 15/2020/NĐ-CP với 124 điều đã quy định rõ ràng, chi tiết hơn về việc xử lý các vi phạm hành chính trong môi trường bưu chính, viễn thông; xử lý các thông tin sai lệch, giả mạo trên mạng xã hội. Đặc biệt là quy định về xử lý việc sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý. Cụ thể:

          Tại khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi:

          Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

          Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

          Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn.

          Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

          Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản ấn phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

          Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền Quốc gia.

          Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

          Cùng với đó,  tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định quy định: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

          Mức phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng cũng được áp dụng với một số hành vi khác với tính chất tương tự như: Không bảo đảm bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân thuê chỗ lưu trữ thông tin số trừ các trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật; thu giữ thư, điện báo, điện tín trái pháp luật; giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

           Ngoài các điều khoản trên, Nghị định 15/2020/NĐ-CP còn quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (gồm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác; mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng) và giao dịch điện tử.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông