Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo về việc thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

          Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo:

          Từ ngày 10/5/2020 đến  ngày 31/12/2020, toàn  bộ kết  quả giải  quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ được trả cho các tổ chức, cá nhân qua Bưu điện (cá  nhân, tổ chức  không phải đến  trực  tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để nhận kết quả ).

          Phí dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ toàn bộ (từ nay đến hết 31/12/2020) theo giá cước Bưu điện tỉnh Lạng Sơn công bố.

          Trong  quá  trình  thực  hiện,  nếu có vướng  mắc phát sinh đề nghị cá  nhân,  tổ chức liên hệ với công chức đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông qua số điện thoại 02053.800.023 để được hướng dẫn.

Như Trang               

Sở Thông tin và Truyền thông