Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định thẩm quyền cấp GCN đủ ĐK hoạt động; ĐK về diện tích phòng máy đối với điểm cung cấp DV trò chơi đtử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp DV trò chơi đtử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 16/5/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; điều kiện về diện tích phòng máy đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Theo Quy định, tại Điều 3, Chương II Quy định cụ thể, UBND cấp huyện chủ trì thực hiện việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc địa bàn quản lý.

Về diện tích phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Điều 4, Chương II quy định: Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại khu vực thành phố Lạng Sơn tối thiểu đạt 50m2; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại khu vực thị trấn thuộc các huyện tối thiểu đạt 40m2; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại các khu vực còn lại tối thiểu đạt 30m2.

          Thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được quy định: Đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được hoạt động từ 08 giờ đến 22 giờ hàng ngày; điểm truy nhập internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được hoạt động theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm (tại Điều 5, Chương II).

          Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020./.

                                                Phạm Thảo

                                                Trung tâm CNTT và Truyền thông