Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-A A +A

Hội nghị trực tuyến giao ban Quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông với các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc

          Sáng ngày 7/8/2020, Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền Thông (TTTT) tổ chức giao ban trực tuyến Quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông với 28 Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Bắc. Cục trưởng Hoàng Minh Cường chủ trì Hội nghị.

          Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn tham dự có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở cùng đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở.