Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn công tác quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng

          Ngày 14/10/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng cho 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo, đại diện văn phòng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; kế toán các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố phục vụ giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh. Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở TTTT

phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính quyền điện tử”.