Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp xem xét tiến độ xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (Intelligent Operations Center - IOC) thành phố Lạng Sơn

          Chiều 10/3/2021, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp xem xét tiến độ xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (Intelligent Operations Center - IOC) thành phố Lạng Sơn.

          Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo VNPT Lạng Sơn; lãnh đạo các phòng thuộc UBND thành phố UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Toàn cảnh cuộc họp

          Đô thị thông minh là mô hình thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

          Ngày 28/12/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định số 2750/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 trong đó chọn UBND thành phố Lạng Sơn triển khai thí điểm Trung tâm điều hành Đô thị thông minh của thành phố Lạng Sơn.