Skip to main content
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2022
Số hiệu văn bản
57/QĐ-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh

About