Skip to main content
Trích yếu Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022
Số hiệu văn bản
382/TB-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Tỉnh

About