Skip to main content
Trích yếu Công văn về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản
1057/UBND-KGVX
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Kinh tế số
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About