Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương

          Ngày 14/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở TTTT 63 tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Huy Dũng chủ trì Hội nghị.

          Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng là hai mặt của một xu hướng phát triển tất yếu. Chuyển đổi số là vấn đề rất quan trọng, đồng thời là chủ trương lớn, được nhắc đến 22 lần trong Văn kiện Đại hội XIII, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của Đất nước. Chuyển đổi số hiện đã lan rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và đóng vai trò quan trọng tạo đà cho những bước phát triển sắp tới của kinh tế đất nước. Chuyển đổi số tại địa phương gồm 3 trụ cột chính, lần lượt là, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tin học hoá là tối ưu quy trình đã có; chuyển đổi số không chỉ là tối ưu quy trình đã có, mà còn là thay đổi quy trình đã có, thay đổi mô hình đã có, bằng quy trình mới, bằng mô hình mới.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ TTTT nhấn mạnh, các SởTTTT là hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số tại địa phương, không chỉ giới hạn trong cơ quan nhà nước, mà rộng ra cả doanh nghiệp và xã hội. Đồng chí đề nghị, các Sở TTTT cầnhuy động nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia giải quyết vấn đề của địa phương trong điều kiện lực lượng chuyển đổi số bị hạn chế về biên chế. Về tổ chức, bộ máy,trong điều kiện bị hạn chế về số lượng phòng, số lượng đơn vị,với công cụ mạnh là Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, các Sở có thể thiết lập Mạng lưới chuyển đổi số và ứng cứu sự cố của tỉnh, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia giải quyết các vấn đề của tỉnh dưới sự điều phối chung của Sở Thông tin và Truyền thông.

          Thứ trưởng đề nghị Cục Tin học hoá và Cục An toàn thông tin phối hợp chặt chẽ với nhau.Với mỗi Sở, đồng chí đề nghị mỗi Cục cử 01 cán bộ Lãnh đạo, 01 cán bộ có năng lực theo dõi, đồng hành cùng với Sở, coi việc của Sở là việc của mình. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục An toàn thông tin chủ trì, dự thảo văn bản hướng dẫn các Sở về chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành trong tháng 5/2021.

                                                                                                                  Hoàng Thị Tố Loan

                                                                                                       Trung tâm CNTT & Truyền thông