Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức hoạt động nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021

          Ngày 14/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 904/STTTT-BCVT về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021. Văn bản ban hành nhằm nâng cao vai trò quan trọng của Viễn thông/ICT trong việc đảm bảo các chức năng hoạt động của xã hội, khả năng phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ Covid-19; thúc đẩy chuyển đổi số, tạo văn hoá tiếp nhận công nghệ số mới để nâng cao hiệu quả và hiệu suất lao động của người dân trong cuộc sống hàng ngày và công việc kinh doanh.         

          Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông treo băng rôn, pano, áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021 với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn". Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị trong thời gian có dịch Covid-19 như: thúc đấy sáng kiến phát triển lĩnh vực viễn thông/ICT, tổ chức mít-tinh, hội thảo chuyên đề trên các nền tảng/ứng dụng công nghệ số, viết bài đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên các trang tin của cơ quan, đơn vị ... nhằm tuyên truyền đến các cán bộ, người lao động về Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới.

          Thời gian triển khai trong tháng 5 năm 2021 (từ ngày 17/5/2021).

Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) lấy ngày 17/5 - Ngày thành lập ITU làm Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới. Ngày 17/5 được ITU tổ chức hàng năm, đồng thời phát động các quốc gia thành viên hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực như tổ chức hội thảo chuyên đề, mit-tinh kỷ niệm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Năm 2021, ITU tổ chức kỷ niệm Ngày 17/5 với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn”(“Acceleratingdigital transformation  in  challenging times”).

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông