Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tin tức - Sự kiện

Bàn công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

          Chiều 10/7/2020, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVII tổ chức họp chuẩn bị các nội dung…

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

          Ngày 11/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông…

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

 

          Ngày 8/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban…

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Ngày 05/05/2020 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 770/KH-STTT về việc tuyên truyền đại hội đảng…

UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

          Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định hoàn thành mục…

Văn kiện Đảng: Tiếp thu có lý lẽ, thực tiễn và thuyết phục

          Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp thu không được dễ dãi, phải có quan điểm, lập trường, có lý lẽ, phải…

Chuẩn bị kỹ để có nhân sự chất lượng cho nhiệm kỳ mới

          Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong năm 2020. Để có nhân sự chất lượng cho nhiệm kỳ…

Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

          Ngày 13/3/2020, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông…

Văn bản

Đại hội đảng bộ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
78/PĐ-STTTT Công văn Phát động phong trào thi đua năm 2020 và thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
99-HD/BTGTU Công văn Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
01-KH/TBTT Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
113-HD/BTGTU Công văn Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
71/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
0 Công văn Bài viết của Tổng Bí thu Nguyễn Phú Trọng: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuần bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng"
770/KH-STTTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
808/STTTT-VP Kế hoạch Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiên tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020