Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tức - Sự kiện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc

          Ngày 27/1/2021, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (thủ đô Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Theo chương trình, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại…

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

           Sáng 26/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

          Dự Đại hội có 1.587 đại…

Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

          Sáng ngày 26/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn diễn…

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam.

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

           Những thành tựu kinh tế – xã hội đạt được qua các giai đoạn, trong đó có nhiệm kỳ 2015 – 2020 là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự ổn định để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong những năm tới. Tuy nhiên, Lạng Sơn vẫn còn những…

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội đảng

           Đảm bảo thông tin liên lạc là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai các biện pháp kỹ thuật, xây dựng kế hoạch…

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Sở Thông tin và Truyền thông

          Chiều ngày 16/9/2020, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về Đại…

Chỉnh trang mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

          Thực hiện Kế hoạch số 1667/KH-STTTT ngày 07/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về chỉnh trang mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn và Viễn thông Lạng Sơn chủ trì…

Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

          Đảng bộ tỉnh có 11 đảng bộ huyện, thành phố, 1 đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang trực thuộc. Toàn Đảng bộ có trên 64.000 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ…

Đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở: Những kết quả nổi bật

          Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhưng việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại tỉnh Lạng Sơn vẫn đảm bảo tiến độ. Trong đó, đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được tổ chức trang…

Văn bản

Đại hội đảng bộ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
0 Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
0 Báo cáo Toàn cảnh an ninh - chính trị thế giới năm 2020, một số dự báo năm 2021
0 Báo cáo Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
10096-CV-BTGTW Công văn Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
04-CTr/TU Công văn Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lang Sơn lần thứ XVII, nhiêm ky 2020 - 2025
04- CV/BTGTU Công văn Đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
01-NQ/ĐH Công văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
808/STTTT-VP Kế hoạch Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiên tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
770/KH-STTTT Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
71/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng