Skip to main content
Cửa khẩu số - Bước đột phá trong bản đồ xuất nhập khẩu toàn quốc
Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất
Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Lễ khai trương trực tuyến Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
Lạng Sơn triển khai Nền tảng cửa khẩu số
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2022 ngành Thông tin và Truyền thông
Tổng kết công tác năm 2021 ngành Thông tin và Truyền thông
Lạng Sơn khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành thông minh của UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hội nghị tập huấn về an toàn, an ninh thông tin tỉnh Lạng Sơn
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng của nền tảng cửa khẩu số cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Lạng Sơn
Chuyển đổi số không phải là ứng dụng công nghệ
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng của Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng của Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh
Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hội nghị tập huấn sử dụng Nền tảng cửa khẩu số
Phát triển Kinh tế số dựa trên chuyển đối số nông nghiệp
Khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông và kiểm tra công tác phát triển kinh tế số tại huyện Đình Lập
Hội nghị trực tuyến 3 câp tập huấn, triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Phát triển kinh tế số - Bước đột phá trong tiêu thụ nông sản tại Lạng Sơn

About