Skip to main content
Cảnh báo tình trạng nhiễu sóng thiết bị tự động
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023
Tập huấn, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực lên kho dữ liệu số hóa thủ tục hành chính của tỉnh
Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước năm 2023
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023
Lạng Sơn - Tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số
Vùng cao Lạng Sơn khởi sắc
Chuyển đổi số ngành Du lịch
Tổng quan về công tác thông tin đối ngoại và quản lý báo chí của tỉnh Lạng Sơn
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại và quản lý báo chí năm 2023
Sơ kết công tác chuyển đổi số tỉnh 6 tháng đầu năm
Hội nghị bồi dưỡng công tác quản lý sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước năm 2023
Kiểm tra nông thôn mới tại huyện Văn Quan
Họp báo cung cấp thông tin về tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023 tại thành phố Lạng Sơn
Họp tham gia ý kiến đối với quy hoạch phát triển ngành Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 tại huyện Văn Lãng
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 tại huyện Cao Lộc
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

About