Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT Trích yếu Lĩnh vực thủ tục
1 Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản
2 Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản
3 Thủ tục Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản
4 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính viễn thông
5 Thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Thông tin điện tử
6 Thủ tục Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
7 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
8 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản
9 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
10 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
11 Thủ tục cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính viễn thông
12 TB thay đổi cơ cấu tổ chức của DN cung cấp DVTCĐT G2, G3, G4 trên mạng do chia,tách,hợp nhất,sáp nhập, chuyển đổi Cty theo QĐ của PL về DN; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Thông tin điện tử
13 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
14 Thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
15 Thủ tục Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin điện tử
16 Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
17 Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản
18 Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản
19 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính viễn thông
20 TB thay đổi cơ cấu tổ chức của DN cung cấp TCĐT G1 trên mạng do chia tách,hợp nhất,sáp nhập, chuyển đổi Cty theo QĐ của pháp luật về DN; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Thông tin điện tử
21 Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
22 Thủ tục Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
23 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản
24 Thủ tục Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản
25 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản