Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

STT Trích yếu Lĩnh vực thủ tục
1 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản
2 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính viễn thông
3 TB thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ TCĐT trên trang TTĐT (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng VT di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của DN cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Thông tin điện tử
4 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
5 Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
6 Thủ tục Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
7 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản
8 Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản
9 Thủ tục cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính viễn thông
10 Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính Bưu chính viễn thông
11 Thủ tục Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Thông tin điện tử
12 Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
13 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin điện tử
14 Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản
15 Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản
16 Thủ tục Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản
17 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính viễn thông
18 Thủ tục Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Thông tin điện tử
19 Thủ tục Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
20 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử
21 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản
22 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
23 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
24 Thủ tục cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính viễn thông
25 TB thay đổi cơ cấu tổ chức của DN cung cấp DVTCĐT G2, G3, G4 trên mạng do chia,tách,hợp nhất,sáp nhập, chuyển đổi Cty theo QĐ của PL về DN; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Thông tin điện tử