Skip to main content

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice

          Chiều 22/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice. Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức (CCVC) của Sở.

ss

Toàn cảnh buổi tập huấn

          Tại buổi tập huấn, CCVC của Sở TT&TT đã được nghe đại diện Sở Nội vụ trình bày khái quát tầm quan trọng của việc xây dựng Danh mục hồ sơ công việc hằng năm; tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; trách nhiệm của   CCVC đối với công tác văn thư, lưu trữ; quy trình các bước lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice; giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ lịch sử đảm bảo theo quy định. Tiếp đó, cán bộ Viễn thông Lạng Sơn hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý hồ sơ, lập hồ sơ điện tử, việc phân quyền, trách nhiệm lập hồ sơ điện tử đối với từng vị trí công tác của CCVC trong cơ quan. Đồng thời CCVC của Sở trao đổi, thảo luận đề xuất, kiến nghị những bất cập trong việc tìm kiếm văn bản để đưa vào lưu trữ hồ sơ; việc phân quyền lập hồ sơ điện tử...

          Thông qua buổi tập huấn, giúp cho CCVC của Sở TT&TT nắm được các bước lập hồ sơ điện tử, cách lưu văn bản vào hồ sơ điện tử theo Danh mục hồ sơ của cơ quan trên hệ thống quản lý văn bản VNPT– iOffice. Từ đó, góp phần thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, đưa công tác lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan thực hiện đúng theo quy định hiện hành ./.

 

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About