Skip to main content

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đã triển khai năm 2021

Sáng 04/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đã triển khai năm 2021 cho 20 công chức phụ trách quản lý, vận hành hệ thống đài truyền thanh các xã: Thanh Loà, Hoà Cư (Cao Lộc); Gia Miễn, Thành Hoà (Văn Lãng); Đào Viên (Tràng Định); Điềm He, Đồng Giáp, Bình Phúc (Văn Quan); Thiện Long (Bình Gia); Trấn Yên, Vũ Lễ, Nhất Hoà (Bắc Sơn); Khánh Xuân (Lộc Bình); Quan Sơn, Vân Thuỷ, Yên Vượng, Vân Nham (Chi Lăng); Thanh Sơn, Yên Bình, Hồ Sơn (Hữu Lũng).

cc

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên giới thiệu các chức năng, tính năng của phần mềm quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Hướng dẫn sử dụng chức năng biên tập tin, bài; đặt lịch phát; chức năng sửa, xoá tin, bài và lịch phát; Định hướng tuyên truyền các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài, khai thác tư liệu, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh, kỹ năng phát thanh viên, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác thông tin, truyền thông…

          Thông qua buổi tập huấn, đã giúp các công chức phụ trách quản lý, vận hành hệ thống đài truyền thanh xã được trang bị kiến thức cơ bản về tổ chức quản trị, vận hành phần mềm quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông sau khi được nâng cấp; nắm vững các chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm để thực hiện tiếp sóng, tuyên truyền các thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến toàn thể nhân dân trên địa bàn; nắm vững kỹ năng khai thác các nguồn thông tin sử dụng đăng tải, kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. Từ đó, góp phần đa dạng hóa hình thức truyền thông và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About