Skip to main content
Hội nghị trực tuyến chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số

          Chiều 13/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số (CĐS). Đồng chí Ng

Sở Thông tin và Truyền thông khai trương Trợ lý ảo hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính công, dịch vụ công

            Kể từ ngày 08/6/2021, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ th

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

          Ngày 30/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT) đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2021.

Lạng Sơn khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành thông minh của UBND tỉnh

         Chiều ngày 17/12/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành thông minh (IOC) của UBND tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

          Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn

Trong 02 ngày từ 02 đến 03/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phầm mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) cho một số đơn vị phường, xã, tr

Hội thảo công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

        Chiều 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo kết quả

UBND tỉnh họp báo thường kỳ quý III/2021

Chiều 13/10/2021, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2021.

Subscribe to Chính quyền số

About